Warning: Cannot connect to db, some functions may not work...

Bibliografie prací Vincence Praska pro léta 1861-1912 (2006)

English

Polski

Prasek maturující

Prasek za pobytu v Čechách

Prasek profesorem v Olomouci

Prasek na přelomu století

Prasek penzistou

Na těchto internetových stránkách naleznete databázi literárního díla slezského jazykovědce, pedagoga, historika, novináře a národního buditele Vincence Praska (1843-1912).

Životopis V. Praska naleznete zde.

Seznam pramenů a základní literaturu o Vincenci Praskovi naleznete zde.

Bibliografická databáze zahrnuje čtyři základní okruhy.

MONOGRAFIE - knihy, jejichž byl Prasek autorem nebo spoluautorem, brožury a separátní otisky vytvořené z Praskových novinových článků (označeny zeleně)

SBORNÍKY - souborná díla, na nichž se podílel Vincenc Prasek (označeny modře)

ENCYKLOPEDICKÁ HESLA - Praskovy příspěvky do Ottova slovníku naučného v letech 1888-1908 - většinou topografická hesla a několik biografických textů (označeny okrově)

PERIODIKA - denní listy, týdeníky, měsíčníky, čtvrtletníky a ročenky, do kterých přispíval Vincenc Prasek - objemově největší část bibliografie (označeny hnědě)

Databáze bude v průběhu letních měsíců 2010 aktualizována a výsledky vyhledávání zpřehledněny. Využijte prozatím obsahu XLS souborů, které jsou k dispozici na stránce "O biliografii".


Část fotografií poskytl Zemský archiv v Opavě, fond Prasek Vincenc. Děkujeme!